Skip to main content

We maken grote stappen!

Dat is de conclusie die we samen mogen trekken. Na de overdracht van het oude bestuur per 1 juli jongstleden heeft het Ad Interim bestuur, zoals benoemd tijdens de buitengewone ledenvergadering, een aantal doelstellingen geformaliseerd. Voortbordurend op het stevige fundament wat er al jaren ligt binnen onze vereniging zijn we aan de slag gegaan met:

 1. Het invullen van de functies voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid voetbaltechnische zaken;
 • Status?: We zijn in vergevorderd stadium met het invullen van deze key functionarissen … de witte rook is in aantocht!Yes, zelfs een nieuwe voorzitter bekendmaken laat niet lang meer op zich wachten! Dit geeft veel vertrouwen …
 1. Her-activeren en moderniseren van de commissiestructuur binnen onze vereniging;
 • Status?: We zijn bezig zes hoofdcommissies nader vorm en structuur te geven waarbij alle commissies aangestuurd worden door enthousiaste en competente kartrekkers. Deze kartrekkers gaan samen met het bestuur onder punt 1, samen met het gehele onderliggende vrijwilligerskader binnen onze vereniging, vorm geven aan de geoliede machine die VV Caesar heet!Het betreffende de volgende commissies:- Commissie Voetbaltechnische Zaken (het rode hart binnen onze organisatie);
  – Commissie Financiën;
  – Commissie Sportlandgoed De Haamen;
  – Commissie Evenementen;
  – Commissie PR/Communicatie
  – Commissie Vrijwilligers

We zoeken eigenlijk alleen voor de commissie Financiën nog een ultieme kartrekker die deze commissie wil vastpakken en nader vorm geven met andere commissieleden binnen die commissie. De andere commissies krijgen reeds met naam en toenaam nadere structuur inmiddels.

Financiën wordt voor nu onder de hoede van een delegatie van het Ad Interim bestuur tijdelijk vormgegeven in samenspraak met de oud penningmeester en aanstaande secretaris Roger Voncken.

Kortom…VV Caesar leefde, blijft leven en ontwikkeld zich voort!

Graag komen en blijven wij met u in gesprek. Mocht u ook willen helpen schreeuw het van de daken en meldt u zich bij één van ons. We zullen u middels korte blogs de komende periode op de hoogte blijven houden van deze organisatorische ontwikkelingen binnen onze mooie vereniging.

Namens interim bestuur V.V. Caesar (Ron Vrancken, Peter Beckers, Koen Harbers, Roger Voncken, Frans Feron, Ronald Diedering en René Nijsten).