Skip to main content

Beste leden,

Vlak voor de zomer berichtten wij jullie al over een aantal organisatorische ontwikkelingen binnen Caesar, waaronder de zoektocht naar twee nieuwe bestuursleden na de aankondiging van Michael Theuns en Kevin Bosch dat zij een stapje terug gaan doen. Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen gestart, gaan de competities bijna beginnen en zijn er ook op organisatorisch vlak weer positieve ontwikkelingen te melden. Na de bijzondere ledenvergadering van 22 juni zijn er vele gesprekken gevoerd, met als resultaat dat er inmiddels een tijdelijke ‘commissie bestuursopvolging’ is gevormd. Deze commissie heeft zich tot doel gesteld om uiterlijk aan het einde van dit kalenderjaar de invulling van bestuurlijke functies definitief opnieuw ingevuld te hebben. In de tussentijd zal de commissie (als geheel) tevens zorgdragen dat alle bestuurlijke zaken binnen de vereniging gecontinueerd worden. De commissie bestaat vooralsnog uit Roger Voncken, Ralph Huntjens, Hanne Bovens, Ronald Diedering, Frans Feron en Michael Theuns. Uiteraard zal de commissie de leden de komende tijd informeren bij nieuwe, relevante ontwikkelingen. En voor eenieder die zich betrokken voelt, meer wil weten over alle ontwikkelingen en/of hier misschien ook wel zelf aan bij wil dragen: meldt u zich gerust bij één van bovenstaande namen!

Met sportieve groet,
De commissie bestuursopvolging

Laat een reactie achter