Skip to main content

Beste Caesarianen,

Zoals aangekondigd tijdens de afgelopen ledenvergadering (april jl.) heeft het Ad-Interim bestuur een datum vastgesteld, 1-9-2023, waarop het Ad- Interim bestuur ontbonden zal worden. Doel was hierbij om voor de gestelde deadline de vacatures in te vullen om een nieuw bestuur te kunnen formeren. Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien is onze missie (deels) geslaagd. Naast de reeds, door Roger Voncken, ingevulde rol van penningmeester zijn de openstaande vacatures secretaris en voorzitter ondertussen ingevuld door respectievelijk Ceciel Heuts en Ralph Huntjens. Met dit feit zijn wij natuurlijk zeer verheugd en trots daar ons ‘dagelijks bestuur’ hiermee compleet is en aan de eisen voldoet officieel als nieuw Caesar bestuur aan te treden.

Met de wetenschap dat deze mooie ontwikkelingen hebben plaats gevonden is na overleg binnen het Ad-Interim bestuur dan ook besloten het nieuwe bestuur al per 1-8-2023 te installeren en hiermee het Ad-Interim bestuur te ontheffen van haar taken. In praktijk wil dit zeggen dat per 1 augustus 2023 het dagelijks bestuur van Caesar / L.Vos gevormd zal worden door Roger Voncken (penningmeester), Ceciel Heuts (secretaris) en Ralph Huntjens (voorzitter). Dit wil echter niet zeggen dat we al ‘klaar’ zijn. De vacature bestuurslid voetbaltechnische zaken staat nog steeds open en mochten er daarnaast mensen zijn met bestuurlijke interesse horen wij dat uiteraard graag.

Met het ontbinden van het Ad-Interim bestuur en de installatie van het nieuwe bestuur zit de bestuurstaak er voor Frans Feron en Ronald Diedering op. Uiteraard zullen zij nauw betrokken blijven binnen onze vereniging. Frans in zijn rol als coördinator voetbaltechnische zaken en Ronald in een adviserende rol richting bestuur. Vanaf deze plaats bedanken wij beide heren voor al hun inspanningen en het werk dat ze in het ad-interim bestuur verzet hebben het afgelopen jaar.

Met de installatie van het nieuwe bestuur komt een periode van een aantal mooie organisatorische ontwikkelingen in de slot van het afgelopen seizoen ten einde. Want naast het vinden van nieuwe bestuursleden hebben we o.a. coördinator algemene zaken onderbouw Dave Sluijsmans en coördinator opleidingen Andre Boessen mogen verwelkomen voor het nieuwe seizoen. Daarnaast starten we het nieuwe seizoen met onze nieuwe hoofdsponsor, MN adviseurs & accountants, en hebben we nog een aantal mooie sponsor samenwerkingen kunnen melden (o.a ‘Vision administratie & advies’ en ‘Bandencentrum Geleen’). Met dit alles (en overige positieve ontwikkelingen) is er weer een goede basis gelegd om verder op voort te borduren. Wij hopen dan ook dat velen van jullie enthousiast zijn geworden om mee te doen in het verhaal dat ‘vv Caesar’ heet en zo samen nog meer positieve ontwikkelingen te kunnen bewerkstelligen in de toekomst.

Voor nu, fijne vakantie en op naar het nieuwe seizoen!

Namens Ad-Interim bestuur,

Ralph Huntjens

Voorzitter vv Caesar/L.Vos