Skip to main content

Beste Caesarianen,

Graag neemt het bestuur jullie mee in een aantal organisatorische ontwikkelingen binnen onze club.

Ontwikkelingen voorzitterschap

Wellicht hebben jullie het zelf al kunnen vernemen via de media, maar op 13 juni is onze voorzitter Michael Theuns benoemd tot lijsttrekker van het CDA Limburg. Voor Michael – die al langer actief is in de Beekse politiek – is dit lijsttrekkerschap een onverwachte maar wel unieke kans om de volgende stap in zijn politieke ambities te zetten. Om in de woorden van Ronald Koeman te blijven: een trein die maar eens in het leven op die manier langskomt. En een trein waar Michael om die reden op is gesprongen.

Voor onze vereniging betekent dat goed en minder goed nieuws. En om maar meteen te beginnen met het minder goede nieuws: Michaels nieuwe functie gaat een dermate grote impact hebben op zijn agenda, dat dit in tijdsbesteding niet meer verenigbaar is met het uitvoeren van alle representatieve taken die komen kijken bij het voorzitterschap van onze vereniging. Met pijn in zijn hart heeft hij dan ook besloten die functie met ingang van komend seizoen over te moeten dragen aan iemand anders. Het goede nieuws is echter dat Michael heeft aangegeven wel degelijk betrokken te willen blijven bij de bestuurlijke organisatie van Caesar. Michael zal dan ook plaats gaan nemen in onze strategische commissie en vanuit die hoedanigheid zeer regelmatig actief blijven meedenken en -werken aan allerlei zaken binnen de club en het bestuur daarin ook blijven ondersteunen.

Ontwikkelingen penningmeester en commissie financiën

Een tweede ontwikkeling betreft die rond het penningmeesterschap, op dit moment ingevuld door Kevin Bosch. Het afgelopen jaar heeft Kevin deze functie met veel energie én kennis van zaken ingevuld. Echter, zijn er ook bij Kevin enkele ontwikkelingen in de werkgerelateerde sfeer. Zo had hij al een drukke fulltime baan, maar is hij daarnaast sinds dit jaar een eigen onderneming gestart met zijn vriendin. De combinatie van die zaken maakt dat ook hij helaas onvoldoende mogelijkheden ziet om na 1 juli aanstaande invulling te blijven geven aan de representatieve taken die het penningmeesterschap met zich meebrengen. Echter, hebben we ook hier goed nieuws bij dit minder goede nieuws. Kevin heeft namelijk aangegeven dat hij als onderdeel van de financiële commissie (samen met Chaïm Cuijpers) ook na dit seizoen een aantal belangrijke financieel-administratieve taken voor onze vereniging wil blijven vervullen (die nu bij hem als penningmeester belegd waren). Daarmee is de continuïteit van een aantal belangrijke taken financiële taken gelukkig ook met ingang van komend seizoen geborgd.

Wat betekent dit nu?

Vorig jaar is er binnen onze vereniging bewust ingezet op verjonging binnen de organisatie. Het positieve hiervan is dat met veel energie en een frisse blik is gewerkt aan een aantal grote uitdagingen binnen onze club. Het nadeel hiervan – namelijk dat deze jonge mensen nog volop in de ontwikkeling van hun carrières zitten – ondervinden we nu helaas ook. Concreet betekent dit dat er op korte termijn een tweetal nieuwe vacatures zijn binnen het bestuur van onze vereniging, te weten die van voorzitter en penningmeester. Het hebben van een voltallig dagelijks bestuur is vanzelfsprekend cruciaal voor onze vereniging. Maar gezien het feit dat zowel Michael als Kevin onze vereniging in een aantal zaken blijven ondersteunen, is het vooral vanuit het oogpunt van alle representatieve taken van belang dat deze functies opnieuw worden bemenst.

Bijzondere ledenvergadering 5 juli

Als bestuur willen we graag met onze leden in gesprek over deze ontwikkelingen en de nabije toekomst tijdens een bijzondere ledenvergadering op dinsdag 5 juli, om 19.30 uur in onze kantine. Daarbij nodigen wij eenieder uit die zich betrokken voelt bij onze vereniging of die mogelijk geïnteresseerd is in het vervullen van een bestuursfunctie (waarbij ook de functie van bestuurslid Voetbaltechnische Zaken nog vacant is). In ieder geval is het doel van deze vergadering om de bestuurlijke continuïteit binnen de vereniging ook na 1 augustus te borgen, al dan niet via een tijdelijke / ad-interim constructie. Wij zien jullie dan ook graag verschijnen op 5 juli in onze kantine. En zijn als voltallig bestuur uiteraard beschikbaar bij vragen in de tussentijd.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Caesar

Laat een reactie achter