Skip to main content

Beste Caesarianen,

Daar zijn we weer. Na het bekendmaken van de nieuwe voorzitter (Michael Theuns) en het bestuurslid Voetbal Technische zaken (Peter Beckers), per 1 september beiden officieel in functie, nemen we jullie nu graag mee een laagje “dieper” binnen de hernieuwde organisatie. We zijn de structuur en organisatie steeds concreter vorm aan het geven. Dat ziet er visueel als volgt uit:

Waar staan we nu?

 • Voorzitter: Michael Theuns
 • Penningmeester: VACATURE (voorlopig ad interim onder Roger Voncken)
 • Secretaris: Roger Voncken
 • Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken: Peter Beckers
 • Strategische commissie: Ronald Diedering en René Nijsten

Conclusie: fantastische ontwikkelingen en nog één actuele uitdaging (we zoeken een competente penningmeester die tevens deelneemt aan het beleidsmatige dagelijkse bestuur)!

 

Waar staan we nu?

 • Commissie Financiën
  – kartrekker: VACATURE
  – voorlopige ad interim invulling via Ronald Diedering, Ron Vranken en René Nijsten
 • Commissie PR / Communicatie
  – kartrekker: Silvan Falchi
  – In de commissie tevens Dennis Pantekoek / Mitchell Lacroix en Sven Vossen (allen in het dagelijkse professionele leven bezig
  met online marketing- social media / vormgeving etcetera, kortom fantastisch dit!)
 • Commissie Sportlandgoed De Haamen
  – kartrekker: Paul Lenssen (jarenlange ervaring opgedaan met deze materie in zijn maatschappelijke carrière (de juiste man op de juiste plek!)
  – In de commissie tevens Ronald Diedering die destijds, vanuit zijn rol in de strategische commissie, mede aan de voet stond bij het tot stand komen van het Sportlandgoed.
  Kortom een gouden combinatie met Paul Lenssen!
 • Commissie Evenementen / Toernooi
  – kartrekker: Danny van Schendel (evenementen) en Tim Baltus (toernooien)
  – In de commissie tevens onder andere Glenn Luijten, Tom Peters en Dennis Pantekoek (kortom de mix van de ervaring van oud bestuurders en nieuw jong elan, zeer blij mee!)
 • Commissie Vrijwilligers
  – kartrekker: Koen Harbers
  – Dit wordt een belangrijke commissie ten behoeve van het vinden, binden, waarderen en behouden van ons vrijwilligerskader. Het ad interim bestuur ondersteunt Koen in deze fase
  in het concreet vorm geven van deze commissie en de invulling en uitvoering daarvan. Er wordt allereerst gewerkt aan het bouwen van structuur en proces binnen dit spectrum in dit stadium.
 • Commissie Voetbal
  – kartrekker: Frans Feron (manager Voetbal) / Peter Haemers (hoofdtrainer) en Peter Beckers (bestuurslid Voetbaltechnische Zaken)
  – We zijn een voetbalclub dus deze commissie is letterlijk het HART van onze structuur waaraan alle andere commissies “faciliterend” zijn.

 

Samenvattende conclusie:

We maken hele grote stappen en realiseren ons natuurlijk ook dat we er nog niet zijn (eigenlijk ben je nooit klaar zij ooit een wijs man 😊). De kunst is, nu de bal weer gaat rollen, dat we vanuit de praktijk alles organisch gaan doorontwikkelen, optimaliseren, bijschaven etcetera. Niets is in beton gegoten.

Wil je meer weten? Wil je ook iets betekenen binnen de voornoemde structuur, in welke rol dan ook? Meldt je dan bij de commissie vrijwilligers: Koen Harbers (koen-harbers@hotmail.com).

Hopelijk hebben we jou / u weer een blik kunnen geven in de huidige ontwikkelingen. Wij hebben er een goed gevoel over. Het beweegt en er is energie, en dan ga je vooruit!

Namens het Ad Interim bestuur,
Ronald Diedering / René Nijsten

Een reactie

Laat een reactie achter